Externí bezpečnostní poradce ADR

 

Úvod

Zabýváte se přepravou nebezpečných věcí po silnici nebo činnostmi, které s touto přepravou souvisejí?

Potřebujete řešit otázky přepravy a manipulace s nebezpečnými látkami, jako jsou pohonné hmoty, žíraviny, toxické látky, nebezpečné odpady nebo jiné chemikálie?

Vlastníte a/nebo provozujete veřejnou nebo vnitropodnikovou čerpací stanici, výdejní stojany PHM nebo zásobníky LTO pro vytápění?
Nejste si jistí zda odesíláte, přepravujete a/nebo přijímáte nebezpečné věci? Nevíte jak zařadit odpady? Patří nebo nepatří do kategorie nebezpečných?
Zasíláte nebezpečné věci jen jedenkrát ročně?

Pokud je Vaše odpověď jen na jedinou výše uvedenou otázku ANO pak jste tu správně!

Potřebujete služby BEZPEČNOSTNÍHO PORADCE dle zákona č. 111/1994 a jeho novelizací viz zákon č.103/2004 a č.119/2012 Sb. . Poskytujeme poradenství , zatřídění a určení zdaVámi odesílané, přepravované a/nebo přijímané věci patří či nepatří do režimu ADR(nebezpečných věcí) .

Stanovit, zda podléhá Vaše společnost nebo zdravotnické či veterinární zařízení povinnosti jmenovat poradce, zvládne zase jen akreditovaný poradce, takže je nezbytné objednat si u něj alespoň tzv. zjišťovací audit, ve kterém dostane odbornou odpověď. Na základě mezinárodně platného Osvědčení, vydaného Ministerstvem dopravy ČR, Vám můžeme nabídnout služby bezpečnostního poradce pro přepravy dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR).

Tyto stránky jsou určeny pro všechny, kteří chtějí mít oblast přeprav nebezpečných věcí odborně a spolehlivě zabezpečenou. 
Pro více informací nás kontaktujte

O firmě Becard Trade s.r.o

Historie naší firmy Becard Trade s.r.o. se začala psát v roce 2011. Stavebním kamenem firmy se stala dlouholetá praxe v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici.

Naše společnost je transparentní a pracovní tým tvoří specialisté jejichž doménami jsou finance, marketing, IT, obchod a reklama. Při práci se řídíme podmínkami přepravy nebezpečného nákladu, které ukládá ADR.

Kontakt

spolehliva-firma-2014 125Becard Trade, s.r.o.

Horní Vršava V/146

760 01 Zlín

Tel. +420 603 795 541

poradce@becard.cz

Certifikáty

osvedceni1-sml   osvedceni2-sml